OPAC Home  

Your search returned 4440 results.

|
අලෙවිකරණය

by අමරසේන, සුදත් මංජුල.

Publisher: Colombo Gunasena 2005Other title: Alevikaranaya.Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (1). Location(s): Lending Collection 658.8 A5.

කලමණාකරනය : මූලධර්ම, සංකල්ප සහ කාර්යයන්

by චන්ද්‍රකුමාර, අනිල්.

Publisher: [Nugegoda] Author 1998Other title: Kalamanaakaranaya : mooladharma, sankalpa saha kaaryayan.Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (1). Location(s): Lending Collection 005.4 C5.

ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයේ පුස්තකාල කළමනාකරණය

by ජයතිස්ස, එල්. ඒ.

Publisher: කොළඹ 10 එස්. ගොඩගේ 2014Other title: Electronika ugaye pusthakaala kalamanaakaranaya.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 023:004 J3] (1). Location(s): Library Science Collection 023:004 J3.

කළමනාකරණය සරලව

by උදයංග, ශ්‍යාමන්.

Edition: 2nd ed.Publisher: [Nugegoda] Author 2006Other title: Kalamanaakaranaya saralawa.Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (1). Location(s): Lending Collection 005 U3.

ව්‍යාපෘති තිරසාරත්වය සඳහා සැලසුම්කරණය සහ මෙහෙයවීම : සංකල්ප, ප්‍රශ්න සහ මෙවලම් පිලිබඳ මාර්ගෝපදේශයක්

by එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන | ඛාන්, එම්. ආදිල්.

Publisher: Ministry of Plan Implementation 2001Other title: Vyapruthi thirasaarathvaya sandahaa selasumkaranaya saha meheyaveema : sankalpa prashana saha mevalam pilibnda maargopadeshayak.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 658.5(548.7) U6] (1). Location(s): Sri Lanka Collection 658.5(548.7) U6.

කළමනාකරණ ගණකාධිකරණය

by වීරසිංහ, ප්‍රදීප් නීල්.

Edition: 2nd ed.Publisher: Ratmalana Thusitha 2002Other title: Kalamanaakarana ganakaadhikaranaya.Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (1). Location(s): Lending Collection 657.47 W4.

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ප්‍රවේශය

by දිසානායක, කරුණාතිලක.

Publisher: [Maharagama] Mithrarathna Dissanayaka 2007Other title: Vyaapaara kalamanaakarana praweshaya.Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (1). Location(s): Lending Collection 005 D5.

කළමනාකරණ සිද්ධි අධ්‍යයනය සහ න්‍යායාත්මක පසුබිම

by දෙදියගල, නන්ද.

Publisher: කොළඹ ඇස්. ගොඩගේ 1994Other title: Kalamanaakarana siddi adyayanaya saha nyaayaathmaka pasubima.Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (2). Location(s): Lending Collection 005.3 D4.

අනාදිමත් යුගයක සිට හෙලයේ ජල කළමනාකරණය පිලිබඳ කතාන්දරය Food and the people

by බ්‍රොහියර්, ආර්.එල් | හේවාවසම්, අභය [පරි.].

Publisher: Colombo Suriya Publishers 2007Other title: Anaadimath yugayaka sita helayee jala kalamanaakaranaya pilibanda kathaandaraya.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 628.1(548.7) B7] (1). Location(s): Sri Lanka Collection 628.1(548.7) B7.

ප්‍රතිඵල-පාදක මෙහෙයවීම සහ ඇගයීම පිලිබඳ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය : මුලික සංකල්ප, ගැටළු සහ ප්‍රායෝගික කරුණු

by එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන.

Publisher: Ministry of Plan Implementation 2001Other title: Prathipala-paadaka meheyaweema saha ageyeema pilibanda margopadeha sangrahaya:.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 65.012.48 U6] (1). Location(s): Sri Lanka Collection 65.012.48 U6.

සංවිධාන චර්යාව

by කලුආරච්චි, කේ. ඒ. එස්.පී.

Publisher: Colombo S. Godage 2007Other title: Sanvidhaana charyaawa.Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (1). Location(s): Lending Collection 005.32 K3.

කාර්යාල කළමනාකරණය

by ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය.

Publisher: Colombo Institute of Transport Management [n.d.]Other title: Kaaryaala kalamanaakaranaya.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 656(548.7) C4] (1). Location(s): Sri Lanka Collection 656(548.7) C4.

නායයෑමේ අවදානමක් පවතින ප්‍රදේශයන්හි ඉදිකිරීම් ප්‍රමිතිකරණය සඳහා මර්ගෝපදේශකය

by ජාතික ගොඩනැගිලි පර්‍යෙෂණ ආයතනය.

Publisher: [Colombo] NBRO 2009Other title: Naayayeme awadaanamak pawathina pradeshayanhi idikirem pramithikaranaya sandahaa margopadeshakaya.Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (1). Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 624.131.537 N3] (2).
Location(s): Lending Collection 624.131.537 N3.

ඒකාබද්ධ ජල සම්පත් කළමනාකරණය

by ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ජල වෘතිකයන්ගේ එකමුතුව.

Publisher: Jagath Jala Sansadaya 2002Other title: Ekabaddha Jala sampath Kalamanakaranaya.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 628.1(548.7) J3] (1). Location(s): Sri Lanka Collection 628.1(548.7) J3.

ව්‍යසන කළමනාකරණයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ මුහුණුවර : දකුණු ආසියානු කලාපය සඳහා මග පෙන්වීමක්

by ආරියබන්දු, මාධවී මලල්ගොඩ | වික්‍රමසිංහ, මෛත්‍රී | වෙත්තසිංහ, කුසලා පරිවර්තනය.

Publisher: Colombo Practical Action 2006Other title: Vyasana kalamanaakaranayata isthree purusha samajabaawaye muhunuwara : dakunu aasiyaanu kalaapaya sandaha maga penveemak.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 364.25-055.1/.3 A7] (1). Location(s): Sri Lanka Collection 364.25-055.1/.3 A7.

ශ්‍රී ලාංකේය පුරා විද්‍යා උරුම කළමනාකරණයේ ඉතිහාසය පිලිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් : සමෝධාන - සමාජීයවිද්‍යා හා මානවශාස්ත්‍ර පීඨ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය - 7වෙළුම (11) 2018

by සඳරුවන්, ඩබ්ලිව්. එම්. චින්තක.

Publisher: මිහින්තලේ ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය 2018Other title: Sri Laankeya puraavidyaa uruma kalamanaakaranaye ithihaasaya pilibanda vimarshanaathmaka adhyayanayak : samodhana - samaajeeyavidyaa haa maanavashaasthra peeta shasthreeya sangraya - vol 7 (11) 2018.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 902/904(09)(548.7) S3] (1). Location(s): Sri Lanka Collection 902/904(09)(548.7) S3.

අරුණක සලකුනු : documentary on strategies and activities of Waste Management Authority, Western Province, Sri Lanka [electronic resource]

by විජේසිංහ, සුනන්ද [අධ්‍යක්ෂක] | අපද්‍රව්‍ය කලමනාකරණ අධිකාරිය.

Publisher: 2008Other title: Arunaka salakunu : documentary on strategies and activities of Waste Management Authority, Western Province, Sri Lanka [electronic resource].Availability: Items available for loan: Library, University of Moratuwa (1). Location(s): E-Resource Collection 628.4 W5.

ශ්‍රී ලංකාව. නීති, ව්‍යවස්ථා ආදිය : 2005 අංක 13 දරන ශ්‍රී ලංකා ව්‍යසන කළමනාකරණ පනත : ගැසට් පත්‍රය - 11 කොටස අතිරේකය, 2005 මැයි 13 දින

by ශ්‍රි ලංකාව. ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමජවාදි ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව.

Publisher: Colombo Government Publications Bureau 2005Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: (094.5):351.78 S7] (1). Location(s): Prof. Willie Mendis Collection (094.5):351.78 S7.

ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි සමාජවාදි ජනරජය : ජාතික වැසි ජල ප්‍රතිපත්ති සහ උපායමාර්ග

by ශ්‍රි ලංකාව. නාගරික සංවර්ධන හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යංශය.

Publisher: Battaramulla Ministry of Urban Development and Water Supply 2005Other title: Sri Lanka prajaathanthrawaadi samaajawaadi janarajaya : jaathika wesi jala prathipaththi saha upaayamaarga.Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 628.116.2(548.7) S7] (2). Location(s): Sri Lanka Collection 628.116.2(548.7) S7.

தேசிய REDD + முதலீட்டுச் சட்டகமும் செயற்றிட்டமும்

by இலங்கை UN-REDD நிகழ்ச்சித்திட்டம்.

Publisher: Battaramulla Sri Lanka. UN REDD + Programme 2017Availability: Items available for reference: Library, University of Moratuwa [Call number: 504:628.5(548.7) S7] (1). Location(s): Sri Lanka Collection 504:628.5(548.7) S7.


Copyright @ 2015 Library, University of Moratuwa, Katubedda, Moratuwa (10400), Sri Lanka